JÓZEF KLEJNOT-TURSKI

 

 

         Historia polskiego żeglarstwa, tak nierozerwalnie związana z naszym regionem, zgotowała jeszcze jedną niespodziankę. To Bydgoszcz jest miejscem ostatniego spoczynku, pierwszego prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego, Józefa Klejnot-Turskiego.

         Koło Seniorów PZŻ zwróciło się do Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych z prośbą o odnalezienie na bydgoskich cmentarzach jego grobu.  Nie bez trudności udało się ustalić, że miejscem pochówku jest cmentarz przy ulicy Ludwikowo.

Harcerze z Szczepu 7 BDH już uporządkowali grób i podjęli się stałej opieki, jednak nagrobek wymaga renowacji. Podjęliśmy też działania w celu odszukanie rodziny zmarłego. Po uzyskaniu zgody najbliższych, będziemy apelowali do bydgoskiego środowiska żeglarskiego o sfinansowanie odnowienia grobu.

 

         Na posiedzeniu Sejmu w 2008 roku, sylwetkę Józefa Klejnot-Turskiego przedstawił poseł Jan Kulas: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/31D1460A