toto
Komunikaty  

16.11.2021. KOMUNIKAT SENIORATU K.-P.K.K.J w sprawie JUBILEUSZU 20-lecia KOLEGIUM.
W nawiązaniu do pisma z dnia 10.10.2021 w sprawie obchodów JUBILEUSZU 20-lecia KOLEGIUM, informujemy, że chęć wzięcia udziału w obchodach zadeklarowało dotychczas 41 kapitanów, przy czym: 29 kapitanów jest za wariantem 1, 6 kapitanów jest za wariantem 2 i 6 kapitanów zgłasza wariant dowolny. Wobec tego obowiązuje wariant 1.
Stwierdza się , że jest duże zainteresowanie JUBILEUSZEM, a nawet zadowolenie i radość z powodu mającego nastąpić spotkania.
Wobec powyższego podjęto następujące działania:
1. Wybrano termin Jubileuszu na dzień 21.01.2022 godz.17.00.
2. Zarezerwowano salę MALINOWĄ w dawnym hotelu ORBIS (obecnie FOKUS) w Bydgoszczy ul. Gdańska 14.
3. Opracowano program i harmonogram działań organizacyjnych, oraz listę gości, których zamierzamy zaprosić.
4. Ustalono, że podczas spotkania zalecany jest strój klubowy kapitański.
5. Płatność należności za udział w JUBILEUSZU (200 zł) należy dokonać na konto Kuj.-Pom. Okręgowy Związek Żeglarski (koniecznie z dopiskiem JUBILEUSZ) do dnia 15.12.2021 na konto: 3620 3000 4511 1000 0002 673 650 .
6. Lista uczestników zostanie ustalona po wniesieniu opłat ostatecznie w dniu 20.12.2021. Do uczestników JUBILEUSZU zostaną wysłane zaproszenia z szczegółowym programem uroczystości.
7. Istnieje możliwość indywidualnego zarezerwowania miejsca parkingowego (20 zł) i noclegu (100 zł) w hotelu FOKUS/Orbis. Podane wyżej ceny będą obowiązywały po zgłoszeniu do sekretarza Kolegium chęci skorzystania z tej możliwości.
w imieniu SENIORATU Sekretarz Bolesław Krystowczyk.

10.10.2021. Seniorat przedstawia propozycje obchodów jubileuszu 20-lecia powstania K-PKKJ. Oto SZCZEGÓŁY.

11.09.2021 r. o godz. 14:00 na przystani KLUBU ŻEGLARSKIEGO „WIND” w Romanowie odbędzie się PIERWSZY ZLOT JACHTÓW nietypowych.Oto SZCZEGÓŁY planowanego zlotu.

12 maja 2021 roku odbyło się, z uwagi na COVID 19 w kameralnym gronie spotkanie senioratu z trzema kapitanami. Celem spotkania było wręczenia certyfikatów przynależności do KPKKJ nowym kapitanom: Jan Banach, Andrzej Kałamaja i Mirosław Lewandowski.
Po wysłuchaniu żeglarskiego Curriculum vitae nowo przyjętych kapitanów, druga część spotkania została poświęcona wszystkim aspektom realizacji obchodów 20. lecia KPKKJ: termin, miejsce, agenda, oprawa muzyczna i filmowa, zaproszenia, odznaczenia, menu itd itp...
Oto kilka zdjęć z 
tego spotkania.
Po otwarciu folderu ze zdjęciami należy 2. krotnie kliknąć na pierwsze zdjęcie.
Przycisk F11 włącza lub wyłącza podgląd na całym ekranie.

 17 marca 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie Senioratu KPKKJ. Na spotkaniu:
>>została omówiona aktualna sytuacja pandemii i wynikające z niej możliwości spotkania członów Kolegium.
>>Kapitan Jan Zawadziński złożył rezygnacje z funkcji Sekretarza Kolegium. Tą drogą dziękuje wszystkim Kapitanom za współpracę i pomoc w blisko dwudziestoletnim działaniu na rzecz żeglarstwa morskiego i konsolidowaniu kujawsko – pomorskiej społeczności kapitańskiej. Kapitan Jan Zawadziński nadal pozostaje członkiem Senioratu.
>>Kapitan Senior Hubert Latoś powierzył funkcję Sekretarza Kolegium kapitanowi Bolesławowi Krystowczykowi i życzył Jemu sukcesów i satysfakcji w realizowaniu celów określonych w naszym statucie.

Zapraszam na zwiedzanie bajkowej krainy Lofotów z pokładu jachtu żaglowego. Jeśli zainteresowała Ciebie ta oferta proszę o maila na adres mirek@turno.no Tel. 47 466 76 689. Chętnie odpowiem na pytania. Mirek Tułodziecki.

Edytor cms