toto
Zdarzyło sie 2019 - 2025  
02 grudnia 2022 r. w sali RTW w Bydgoszczy odbyło się tradycyjne jesienne spotkanie kapitanów, członków K-PKKJ.
 W pierwszej części spotkania Seniorat przedstawił propozycję nominacji do nagród: Wojewody (za wybitne osiągnięcia żeglarskie na morzu), Prezesa K-P.O.Z.Ż  (za morski rejs roku) i Medalu za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego PZŻ.  
Kapitan Jerzy Gębara przedstawił propozycję powołania zespołu programowo-organizacyjnego mającego na celu uatrakcyjnienie i rozwój działalności naszego Kolegium.
 W drugiej części spotkania wystąpił kolega Szymon Muszyński
mieszkaniec naszego województwa, członek Ocean Challenge Yacht Club, który żegluje regatowo w prestiżowym cyklu regat ROLEX MIDDLE SEA RACE. Omówił warunku udziału w takich regatach i pokazał film nakręcony przez brytyjską telewizję BBC z pokładu jachtu  „Aragon” klasy Marten 72. Odpowiedział na pytania uczestników spotkania.

23-24 kwietnia 2022 r. odbyło się tradycyjne wiosenne spotkanie kapitanów w Funce. Pierwszym punktem programu był wyjazd do Grodziska Raciąż z XIII w. Po powrocie był spacer po gościnnej Funce i zawieszenie w Bosmanacie zdjęcia kapitanów z uroczystości jubileuszu XX-lecia Kolegium. Po kolacji i odczytaniu przez kapitana Ryszarda Szczerbana stanowisk kapitanów nt. formuły dalszej działalności Kolegium odbyła się dyskusja. Główną ideą nakreśloną przez obecnych była niczym nieskrępowana dalsza działalność bez kosztów wpisowego, składek, kont, księgowych, sprawozdań i innych administracyjnych ograniczeń.
Zapraszam na zdjęcia, które wykonali kapitanowie Marek Kitzermann i Wojciech Klessa. Po otwarciu zdjęć kliknij 2x na dowolne. Klawisz F11 włącza i wyłącza obraz na cały ekran.

22.01.2022. Uroczystość jubileuszu przebiegła zgodnie z przedstawionym w  ZAPROSZENIE programem i w miejscu wskazanym przez z Kapitanów w oparciu ankietę zamieszczoną w "Aktualności" 10.10.2021 r. i podsumowaną 16.11.2021 r. Wszystko odbyło się z zachowaniem żeglarskiej etykiety i zwyczajami żeglarskimi. Niebawem zamieszczę szczegółową relację i link do zdjęć z przebiegu jubileuszu. Na początek pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników wykonane przez profesjonalnego fotografa.
13.01.2022. Komunikat Senioratu w sprawie obchodów JUBILEUSZU XX-lecia K-PKKJ:
1.    Uczestnikami obchodów JUBILEUSZU będzie 42 kapitanów i osoby zaproszone.
2.    Zaproszenia ze szczegółowym programem uroczystości zostały przesłane do zgłoszonych uczestników uroczystości, są również na naszej stronie internetowej.
3.    Obowiązuje strój klubowy kapitański
4.    W związku  z istniejącymi ograniczeniami sanitarnymi COVID, prosi się osoby niezaszczepione o zgłoszenie tego faktu do sekretarza Kolegium tel. 603386627.
5.    Menu kolacji zawiera napoje alkoholowe, a ponadto istnieje możliwość zakupu, we własnym zakresie, dowolnych alkoholi, które będzie można nabyć w bufecie.
6.    Przed uroczystością będzie można nabyć gadżety kapitańskie (krawaty, proporczyki, znaczki klubowe i czapki kapitańskie).
7.    Uprasza się o nierobienie indywidualnych zdjęć podczas drugiej części uroczystości.
8.    Przypominamy, że miejscem naszego spotkania jest SALA MALINOWA w hotelu FOCUS przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy (dawny hotel ORBIS „POD ORŁEM”)
DO  ZOBACZENIA; W imieniu Senioratu Sekretarz Kolegium

16.11.2021. KOMUNIKAT SENIORATU K.-P.K.K.J w sprawie JUBILEUSZU 20-lecia KOLEGIUM.
W nawiązaniu do pisma z dnia 10.10.2021 w sprawie obchodów JUBILEUSZU 20-lecia KOLEGIUM, informujemy, że chęć wzięcia udziału w obchodach zadeklarowało dotychczas 41 kapitanów, przy czym: 29 kapitanów jest za wariantem 1, 6 kapitanów jest za wariantem 2 i 6 kapitanów zgłasza wariant dowolny. Wobec tego obowiązuje wariant 1.
Stwierdza się , że jest duże zainteresowanie JUBILEUSZEM, a nawet zadowolenie i radość z powodu mającego nastąpić spotkania.
Wobec powyższego podjęto następujące działania:
1. Wybrano termin Jubileuszu na dzień 21.01.2022 godz.17.00.
2. Zarezerwowano salę MALINOWĄ w dawnym hotelu ORBIS (obecnie FOKUS) w Bydgoszczy ul. Gdańska 14.
3. Opracowano program i harmonogram działań organizacyjnych, oraz listę gości, których zamierzamy zaprosić.
4. Ustalono, że podczas spotkania zalecany jest strój klubowy kapitański.
5. Płatność należności za udział w JUBILEUSZU (200 zł) należy dokonać na konto Kuj.-Pom. Okręgowy Związek Żeglarski (koniecznie z dopiskiem JUBILEUSZ) do dnia 15.12.2021 na konto: 36 2030 0045 1110 0000 0267 3650 .
6. Lista uczestników zostanie ustalona po wniesieniu opłat ostatecznie w dniu 20.12.2021. Do uczestników JUBILEUSZU zostaną wysłane zaproszenia z szczegółowym programem uroczystości.
7. Istnieje możliwość indywidualnego zarezerwowania miejsca parkingowego (20 zł) i noclegu (100 zł) w hotelu FOKUS/Orbis. Podane wyżej ceny będą obowiązywały po zgłoszeniu do sekretarza Kolegium chęci skorzystania z tej możliwości.
W imieniu SENIORATU Sekretarz Bolesław Krystowczyk.
Świetna wiadomość od Kapitana Jana Banacha z 15.10.2021:
"Cześć byliśmy na "P i R", ale jako załoga z Bydgoszczy na s/y Phillis". Byliśmy wielką atrakcją dla wszystkich (jacht 135 lat--stan nówka igła)
Pozdrawiam, Jan."
10.10.2021. Seniorat przedstawia propozycje obchodów jubileuszu 20-lecia powstania K-PKKJ. Oto SZCZEGÓŁY.

Członek naszego kolegium, kapitan jachtowy dr n. med. Jacek Śniegocki został pośmiertnie uhonorowany!
Decyzją Rady Miasta Bydgoszczy rondo stanowiące skrzyżowanie ulic Matki Teresy z Kalkuty oraz dr Izabeli Romanowskiej (znajdujące się w sąsiedztwie Centrum Onkologii) zostało nazwane imieniem inicjatora budowy i pierwszego dyrektora szpitala onkologicznego dr n. med. Jacka Śniegockiego. Oficjalne uroczystości odbyły się 17 maja 2021 r.
12 maja 2021 roku odbyło się, z uwagi na COVID 19 w kameralnym gronie spotkanie senioratu z trzema kapitanami. Celem spotkania było wręczenia certyfikatów przynależności do KPKKJ nowym kapitanom: Jan Banach, Andrzej Kałamaja i Mirosław Lewandowski.
Po wysłuchaniu żeglarskiego Curriculum vitae nowo przyjętych kapitanów, druga część spotkania została poświęcona wszystkim aspektom realizacji obchodów 20. lecia KPKKJ: termin, miejsce, agenda, oprawa muzyczna i filmowa, zaproszenia, odznaczenia, menu itd itp...
Oto kilka zdjęć z 
tego spotkania.
Po otwarciu folderu ze zdjęciami należy 2. krotnie kliknąć na pierwsze zdjęcie.
Przycisk F11 włącza lub wyłącza podgląd na całym ekranie.

17 marca 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie senioratu KPKKJ. Na spotkaniu:
>>została omówiona aktualna sytuacja pandemii i wynikające z niej możliwości spotkania członów Kolegium.
>>Kapitan Jan Zawadziński złożył rezygnacje z funkcji Sekretarza Kolegium. Tą drogą dziękuje wszystkim Kapitanom za współpracę i pomoc w blisko dwudziestoletnim działaniu na rzecz żeglarstwa morskiego i konsolidowaniu kujawsko – pomorskiej społeczności kapitańskiej. Kapitan Jan Zawadziński nadal pozostaje członkiem Senioratu.
>>Kapitan Senior Hubert Latoś powierzył funkcję Sekretarza Kolegium kapitanowi Bolesławowi Krystowczykowi i życzył Jemu sukcesów i satysfakcji w realizowaniu celów określonych w naszym statucie.
14.09.2020 r. Seniorat, pomimo panujących ograniczeń PANDEMII - COVID 19 spotkał się w pełnym składzie na pokładzie gaflowego kecza SZAMAN MORSKI, na wodach Zalewu Koronowskiego, aby ocenić dotychczasowe i ustalić najbliższe zadania w obecnych warunkach. Więcej w relacji Kapitana Bolesława Krystowczyka.

07.09.2020 roku odszedł na wieczną wachtę członek naszego stowarzyszenia, współwłaściciel S/Y Leporello,
kapitan jachtowy Leszek Jan Lewiński.
20 sierpnia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wojewoda Kujawsko–Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz wyróżnił  naszego Kapitana Seniora Huberta Latosia nagrodą „Za wybitne osiągnięcia żeglarskie na morzu”. Jest to najwyższe wyróżnienie w naszym regionie, przyznawane kapitanowi jachtowemu, którego zasługi i osiągnięcia na morzu winny być uhonorowane w sposób szczególny.
Uroczystość z uwagi na pandemię odbyła się z zachowaniem środków bezpieczeństwa w ograniczonej ilości uczestników wg. porządku: powitanie uczestników uroczystości przez Wojewodę, laudacja wygłoszona przez kapitana Ryszarda Szczerbana, wręczenie nagrody - dzwonu i dyplomu, wręczenie paradnej czapki kapitańskiej przez członków Senioratu Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych, przemówienie uhonorowanego kapitana Huberta Latosia, film z rejsów kapitana Huberta Latosia przygotowany  przez kapitana Antoniego Bigaja, wręczenie uczestnikom uroczystości albumu o przyrodzie województwa Kujawsko - Pomorskiego przez Wojewodę, poczęstunek.
Oto zdjęcia z tej uroczystości Kapitana Wojciecha Klessy i fotografa Urzędu Wojewółdzkiego.

Po otwarciu folderu ze zdjęciami należy 2. krotnie kliknąć na pierwsze zdjęcie.
Przycisk F11 włącza lub wyłącza podgląd na całym ekranie.

7.12.2019 r. Bibliotece UKW w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie kapitanów wg. poniższego porządku:
> Kolega Andrzej Podhalański odczytał swoją mowę pożegnalną Członka Senioratu Ś.P. Kapitana Tadeusza Raczkowskiego. Zgromadzeni uczcili minutą ciszy Jego odejście na wieczną wachtę.
> Do grona Senioratu został przyjęty Kapitan Bolesław Krystowczyk, omówił On udział naszych kapitanów w "Bitwie o Gotland".
> Przyjęcie do Kolegium nowego Kapitana Pawła Jagodzińskiego.
> Kapitan senior przedstawił nagrodę, którą otrzymaliśmy od KPOZŻ i podziękował Pani Prezes KPOZŻ Katarzynie Domańskiej, która była obecna na naszym spotkaniu.
> Kapitan Jan Zawadziński przedstawił propozycję zaistnienia nas na Facebooku celem szybkiej komunikacji - zadania tego podjął się Kapitan Damian Skałecki.
> Na zakończenie spotkania Kapitan Jakub Lewandowski pokazał zdjęcia i filmy ze swojego udziału w rejsie na Darze Młodzieży.
Oto kilka zdjęć z jesiennego spotkania kapitanów.
Po otwarciu zdjęć należy 2x kliknąć na 1. zdjęcie.
Przycisk F11 włącza i wyłącza oglądanie na całą stronę.

Wrzesień 2019. "BITWA  O  GOTLAND” - to bardzo wymagające żeglarskie regaty samotników rozgrywane na jesiennym, burzliwym wtedy BAŁTYKU, porównywalne niekiedy pod względem trudności ze słynnymi regatami OSTAR, FASNET czy nawet SYDNEY – HOBART. „Nasi”, Kujawsko Pomorscy, kapitanowie PAWEŁ BIAŁY i KRZYSZTOF FOJUCIK z sukcesami, od kilku już lat, uczestniczą w tych regatach.
Więcej w
 relacji Kapitana Bolesława Krystowczyka.

8 czerwca 2019 roku odbyły się w Bydgoszczy obchody 95. lecia Polskiego Związku Żeglarskiego. Tutaj tekst zaproszenia...
Zapraszam na relację i zdjęcia  kapitanów Jana Zawadzińskiego i Wojciecha Klessy.
Po otwarciu pliku kliknij po prawej na dole + lub - aby zmienić wielkość obrazu.
Klikając 2x na # powiększysz obraz na całą stronę.


13 i 14 kwietnia 2019 roku w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce odbyło się wiosenne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych.W pierwszy dzień była wycieczka do Fojutowa. Z Wikipedii: Niedaleko osady Fojutowo znajduje się unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych rzymskich budowlach – akwedukt, będący skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynącej dołem) i Wielkiego Kanału Brdy (płynącego górą). Budowla ma 75 m długości, co czyni z niej najdłuższy taki obiekt w Polsce. Akwedukt wzniesiono w latach 1845-49 w celu doprowadzenia wody z Brdy do kompleksu Łąk Czerskich w rejonie Czerska. Akwedukt powstał z kamieni i żółtej cegły łączonych wapnem, w dnie uszczelnionych szkłem wodnym (wodą szklaną) i lepikiem. W latach 70. XX wieku podczas remontu sklepienia część cegieł zastąpiono płytami żelbetowymi, które naruszyły pierwotny wygląd obiektu i bardzo go zeszpeciły. Dopiero podczas kolejnego remontu w 2002 roku płyty zostały pokryte płytkami na wzór cegły. Pod sklepieniem tunelu biegnie kładka, którą można przejść wzdłuż Czerskiej Strugi. Różnica poziomów dna obydwu cieków wynosi 11 metrów. Dziś akwedukt można zwiedzać po wyznaczonej trasie. Spaceruje się górą wzdłuż kanału, przekraczając go potem po drewnianym mostku, następnie dołem - idąc w tunelu pomostem nad Czerską Strugą."


6 marca 2019 w pubie Eljazz w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wodowanie/ promocja” książki „Okiem kapitana … nie tylko Maroko” kapitana Romana Zamyślewskiego.
Luty 2019 rok. Dzięki zaangażowaniu kapitanów K-P KKJ oraz sfinansowaniu przez Zarząd Główny PZŻ,  po dziewięciu latach starań, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, Józef Klejnot-Turski ma nowy nagrobek. Więcej w Histria/Józef Klejnot-Turski.
Edytor cms